بخش های کامپوزیت آلومینیومی نما ترکیبی – شهرقدس

مشخصات پروژه:

کارفرما: جناب آقای مهندس ضرّابیان

محل:  تهران، شهر قدس، پشت شهرداری

کاربری: مسکونی- تجاری

استراکچر: بتنی

ارتفاع ساختمان: 6 طبقه از سطح زمین

متراژ حدودی: 1000 متر مربع

نوع خدمات پروژه:

آیتم1

شرح: اجراء نما کامپوزیت

روش و دیتیل نصب: روش فیکس ( پنل با لبه برگشتی و نبشی آلومینیومی)

نوع زیر سازی: شبکه قوطی آهنی (مقطع40×40 mmو 20×40 mm) با اتصالات جوشی

مراحل اجراءپروژه به ترتیب اولویت:

  • برداشت ابعاد، فواصل، ارتفاعاتومشخص نمودن خطوط تراز افقی و عمودی و نقاط مبنا
  • تهیه نقشه های مربوط به زیرسازی و ساخت پنل های کامپوزیت
  • برآورد و تهیه مصالح مصرفی،مانند:قوطی های فلزی شبکه زیرسازی و ورق کامپوزیت الومینیومی بر اساسطرح معماری و میزان مورد نیاز هر رنگ
  • اجرای زیرسازی فلزیجبهه های مختلف نما با در نظر گرفتن سطح تمام شده نمای سنگ
  • آماده سازی و ساخت پنل های کامپوزیت آلومینیومی
  • نصب قسمت های مختلف نما ساختمانهمزمان با پیشرفت نمای سنگ
  • تکمیل جزئیات کار از جمله تابلو کامپوزیت واحد های تجاری طبقه اول
  • رفع ایراد، آب بندی جوئن های کامپوزیت توسط چسب سیلیکون و فوم درزگیر، دریافت تأییدیهپایانی از کارفرما
  • جدا نمودن روکش محافظ ورق های کامپوزیت نما و تحویل نهایی
ارسال :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
ارسال درخواست
تصاویری از پروژه