معرفی نما گستر تیام

شرکت نما گستر تیام متخصص در زمینه ی طراحی و اجرای نماهای مدرن ساختمان می باشد که توانایی انجام خدمات مربوط به مشاوره، طراحی، اجرا و تامین تجهیزات و مصالح، آموزش، نگهداری، بازسازی، بهسازی پروژه های مختلف را دارد.

استفاده از تجربه ی بالای متخصصین این شرکت و سابقه ی درخشان در زمینه ی اجرای موفق موجب ایجاد اعتماد متقابل بین کارفرمایان و مشاورین را فراهم آورده و رضایت کامل کارفرمایان در مراحل مختلف از شروع تا پایان پروژه را بهمراه دارد.

Previous slide
Next slide
برای ارتباط با شرکت همچنین می توانید از صفحه تماس با ما مستقیما با در ارتباط باشید .

خدمات شرکت

طراحی و اجرا نما ساختمان

مشاوره و ارائه طرح و اجرا پروژه های نما ساختمان به روش ها مدرن ( نصب خشک)

تامین مصالح و تجهیزات نما

تهیه و فروش تمامی صالح و تجهیزات پروژه با بهترین کیفیت و کمترین قیمت

آموزش

ارائه آموزش های مبتدی تا حرفه ای در زمینه های مرتبط آموزش تیم در زمان اجرای پروژه