نماگسترتیام

درباره ما

معرفی نما گستر تیام

شرک نما گستر تیام متخصص در زمینه ی طراحی و اجرای نماهای مدرن ساختمان می باشد که توانایی انجام خدمات مربوط به مشاوره، طراحی، اجرا و تامین تجهیزات و مصالح، آموزش، نگهداری، بازسازی، بهسازی پروژه های مختلف را دارد.

استفاده از تجربه ی بالای متخصصین این شرکت و سابقه ی درخشان در زمینه ی اجرای موفق موجب ایجاد اعتماد متقابل بین کارفرمایان و مشاورین را فراهم آورده و رضایت کامل کارفرمایان در مراحل مختلف از شروع تا پایان پروژه را بهمراه دارد.

خدمات شرکت

1

آموزش

ارائه آموزش های مبتدی تا حرفه ای در زمینه های مرتبط

2

مصالح

تهیه و فروش تمامی صالح و تجهیزات پروژه با بهترین کیفیت و کمترین قیمت

3

طراحی و اجرا

فرآیند بررسی و مشاوره و ارائه طرح و اجرا تمام پروژه

برای ارتباط با شرکت همچنین می توانید از صفحه تماس با ما مستقیما با در ارتباط باشید .