همکاری با نماگسترتیام

اجرا کننده انواع نماهای مدرن ساختمانی

شرکت تیام نما در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید :

فرم درخواست همکاری با شرکت نما گستر تیام

زمینه درخواست همکاری
برای ارتباط با شرکت همچنین می توانید از صفحه تماس با ما مستقیما با در ارتباط باشید .

خدمات شرکت

طراحی و اجرا نما ساختمان

مشاوره و ارائه طرح و اجرا پروژه های نما ساختمان به روش ها مدرن ( نصب خشک)

تامین مصالح و تجهیزات نما

تهیه و فروش تمامی صالح و تجهیزات پروژه با بهترین کیفیت و کمترین قیمت

آموزش

ارائه آموزش های مبتدی تا حرفه ای در زمینه های مرتبط آموزش تیم در زمان اجرای پروژه