ساختمان مرکزی اورژانس تهران نما کامپوزیت

مشخصات پروژه:

کارفرما: همکاری باشرکت طرح زیبا

محل:  تهران ، اتوبان ستاری شمالی، قبل از اتوبان همت، خیابان خلیل آبادی

کاربری: اداری- درمانی

استراکچر: سازه بتنی

ارتفاع ساختمان: 5 طبقه از روی زمین

متراژ حدودی: 200 متر مربع

نوع خدمات پروژه:

آیتم1

شرح: اجراء بخش هایی از نما کامپوزیت

روش و دیتیل نصب: روش فیکس ( پنل با لبه برگشتی و نبشی آلومینیومی)

نوع زیر سازی: شبکه قوطی آهنی (مقطع 40×40 mm20x40 mm) با اتصالات جوشی

مراحل اجراءپروژه:

  • برداشت ابعاد، فواصل، ارتفاعات وخطوط تراز افقی و عمودی
  • بررسی نقشه های شاپ کارگاهی مربوط به تیپ بندی پنل های کامپوزیت و نقشه زیرسازی فلزی و مطابقت با وضعیت موجود
  • شروع زیرسازی از طریق پلیت کوبی در محل تیر ها و اجرای کمربندی های افقی
  • ساخت و آماده سازی پنل های کامپوزیت همزمان با پیشرفت شبکه زیرسازی
  • نصب پنل های کامپوزیت سطح نما طبق نقشه ها و طرح معماری بنا
  • تکمیل جزئیات کار از جمله اطراف بازشو ها (پنجره ها و بالکن ها) و رفع ایراد و چک نهایی
  • آب بندی، رفع ایراد نهایی
  • به عنوان آخرین مرحله نیز، پس از تایید توسط کارفرما و اطمینان از حصول نتیجه مطلوب، اقدام به جدا کردن روکش محافظ ورق های کامپوزیت نما گردید
ارسال :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
ارسال درخواست
تصاویری از پروژه