سایبان، سردرب و تابلو کامپوزیت آلومینیومی

مشخصات پروژه:

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه- مهندس نصرالهی

محل:  تهران، میدان بهارستان

کاربرد: سایبان مسقفو سردرب

اسکلت نگهدارنده: قاب های فلزی متشکل از اعضاء خرپایی

تعداد: 5 عدد

متراژ حدودی: 300 متر مربع

نوع خدمات پروژه:

آیتم1

شرح: اجراء سایبان های مسقف و سردرب های ورودی ساختمان های نهاد ریاست جمهوری

روش و دیتیل نصب: روش فیکس ( پنل با لبه برگشتی)

نوع زیر سازی: شبکه جوشی قوطی آهنی (مقطع 40×40 mm20x40 mm) بااعضاء خرپایی

مراحل اجراءپروژه به ترتیب زمانبندی:

  • برداشت ابعاد، فواصل، ارتفاعات وخطوط تراز افقی و عمودی مربوط به هر یک از قسمت های مورد نظر
  • برآورد و تهیه مصالح مورد نیاز از جمله قوطی های فلزی شبکه زیرسازی و تعداد ورق کامپوزیت الومینیومی
  • تهیه نقشه های شاپ کارگاهی مربوط به زیرسازی فلزی،تیپ بندی پنل های کامپوزیت و مشخصات قوس ورق های curveبر اساس طرح معماری
  • پلیت کوبی در محل های مناسب و شروع زیرسازی فلزی
  • ساخت و آماده سازی پنل های کامپوزیت همزمان با پیشرفت شبکه زیرسازی که شامل: برش، ایجاد شیار در محل های خم، ایجاد قوس پس از شیارزنی در موارد مورد نیاز و توسط دستگاه CNCخارج از کارگاه ساختمانی، خم کاری لبه ها و نبشی دوزی
  • نصب پنل های کامپوزیت هر بخش طبق نقشه ها و طرح معماری
  • تکمیل جزئیات کار از جمله برجستگی ها و قطعات کوچک،رگلاژ و چکپایانی
  • آب بندی جوئن های کامپوزیت در محل های مورد نیاز توسط چسب سیلیکون و فوم درزگیر، رفع ایراد و دریافت تایید نهایی از کارفرما
  • جدا نمودن روکش محافظ ورق های کامپوزیت به عنوان آخرین مرحله(پس از تایید توسط کارفرما و اطمینان از حصول نتیجه مطلوب)
ارسال :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
ارسال درخواست
تصاویری از پروژه