فوریه 22, 2019

نمای ساختمان
دانشنامه

نمای ساختمان

در ساختمان سازی به وجه بیرونی ساختمان و سمتی که در معرض دید می باشد نمای ساختمان می گویند. ظاهربیرونییکساختمان اولین قسمتی از ساختمان است که توسط افراد مشاهده میشود و مورد قضاوت قرار می گیرد.

مطالعه بیشتر »

برخی از پروژه ها

موضوعات