نمایشگاه اتومبیل جناب مهندس فراهانی

مشخصات پروژه

 

نوع پروژه نمای کامپوزیت آلومینیومی
محل تهران- خیابان هنگام
مقدار تقریبی 100 متر مربع ورق کامپوزیت
سال انجام 138
توضیحات ورق های کامپوزیت آلومینیومیشیار خورده و آماده شده در کارگاه.

نصب شده به روش نصب فیکس.

آب بندی توسط فوم درزگیر و چسب سیلیکون.