صفحات فایبر سمنت

صفحات فایبر سمنتصفحات فایبر سمنت : (Fibercement) مصالح ساختمانی سیمانی را گویند که خواص مکانیکی آنها با استفاده از سیلیس و الیاف سلولزی بهبود یافته است . گونه رایج این مصالح صفحات فایبر سمنت ، فایبر سمنت بورد ها(Fiber cement boards) یا پانل های سیمانی الیاف دارهستند که دارای عملکردی بسیار عالی در نمای بیرونی و داخلی، [...]

ورق کامپوزیت آلومینیومی

ورق کامپوزیت آلومینیومی

پانلهای کامپوزیت آلومینیوم به ضخامت 4 میلی مترمتشکل ازسه بخش هستند. بخش رویی یک لایه آلومینیوم حرارت دیده ولعابدار و رنگ شده،بخش میانی پلی اتیلن فشرده وبخش زیرین آلومینیوم فشرده میباشد. ضخامت ورق های آلومینیوم رویی و زیرین از 3/0 تا 5/0متغیرر میباشد.در ضمن یک لایه محافظ رویی به ضخامت 8 میکرون جهت محافظت از رنگ در طول مدت حمل، شکل دهی و نصب نیز وجود دارد که پس از نصب و آببندی جدا میگردد.