نمای ساختمان

نمای ساختمان
در ساختمان سازی به وجه بیرونی ساختمان و سمتی که در معرض دید می باشد نمای ساختمان می گویند. ظاهربیرونییکساختمان اولین قسمتی از ساختمان است که توسط افراد مشاهده میشود و مورد قضاوت قرار می گیرد.

در ساختمان سازی به وجه بیرونی ساختمان و سمتی که در معرض دید می باشد نمای ساختمان می گویند. ظاهربیرونی یک ساختمان اولین قسمتی از ساختمان است که توسط افراد مشاهده میشود و مورد قضاوت قرار می گیرد.

به بیان دیگر نمای ساختمان می بایست جذاب، چشم نواز و معرف ویژگی های اصلی ساختمان از قبیل نوع کاربری، تیپ شخصیتی و موقعیت اجتماعی ساکنین و دیدگاه طراح آن باشد.

نمای ساختمان همچنین وظیفه ی محافظت ساکنین در برابر تهدید ها و شرایط نا مطلوب بیرونی و ایجاد احساس امنیت را نیز بر عهده دارد. پوسته ی خارجی ساختمان علاوه بر ایجاد حائل بین محیط داخل و خارج همزمان می بایست عامل ارتباط با محیط بیرون و استفاده از نور طبیعی، هوای مطبوع و منظره ی بیرون نیز باشد.
جبهه اصلی ساختمان را «فاساد»که در زبان ایتالیایی به معنای چهره می باشد،می نامند.

اصول طراحی نمای ساختمان

در طراحی نمای ساختمان ها باید به مواردی دقت نمود که علاوه بر برآوردن انتظارات کاربردی، در نهایت نمای شهری مناسب، منظم و هماهنگی نیز داشته باشیم. همانطورکه بیان گردید نمای ساختمان ها،جزئی از نمای کلی شهری می باشد و مجموع تک تک آن ها دید بصری و سیمای شهری را ایجادمیکند.
در شهر های پیشرفته و بزرگ، مسئولیت کنترل و نظارت بر تمامی طرح های معماری نمای ساختمان ها، از نظر هماهنگی منظر ساختمان با کالبد کلی شهری و همخوانی ویژگی های نما مانند: حجم، تناسب، بافت، رنگ، تیرگی یا روشنایی، نوع مصالح و . . . بر عهده ی گروهی از متخصصین در زمینه ی هنر، معماری و شهر سازی می باشد. بدین ترتیب علاوه بر ساخت ساختمان هایی با ظاهر منحصر به فرد و متفاوت از دیگر ساختمان های مجاور، در مجموع شاهد اغتشاش، تضاد و نا همخوانی در محیط های شهری و به خصوص شهرهای بزرگ نخواهیم بود.
طراحی نمای ساختمان به عنوان پوشش بیرونی و عامل جلب توجه و نظر عابران، می بایست بتواند دانش و هنرمندی طراح و معمار خود را نشان دهد.
در طراحی نمای ساختمان ها توجه به ورودی ساختمان و به طور کلی طبقه ی همکف بسیار مهم است. این دو قسمت با توجه به موقعیت قرارگیریشان در معرض دید و توجه رهگذران قرار دارند و تجمل بیش از حد و یا بی تفاوتی نسبت به آن موجب . . . . . می گردد.طراحی این دو بخشمستقیماً معرف وبیان کنندهجایگاه و ویژگی های ساختمان و در واقعنشانه ساختمان محسوب می شود.جهت القای حس ثبات و اصالت، مصالح مورد استفاده در این بخش ها می بایست از کیفیت بالاتری بر خوردار باشند. در طراحی بخش ورودی ساختمان، ایجاد حس طلاقی دو فضای خصوصی و عمومی نیز مهم می باشد.
مهم ترین قسمت نمای ساختمان ظاهر کلی آن می باشد که محلی برای هنر نمایی و نشان دادن ذوق و توانایی معماران و طراحان می باشد.
در خصوص طراحی بالکن ها و ایوان ها بهتر است به گونه ای باشد که احساس تعلیق، نا پایداری و سست بودن به بیننده منتقل نگردد، مگر به صورت عمدی و فکر شده.
حد بالایی و مرز افقی ساختمان لبه جانپناه بام ساختمان می باشد و از نظر دیداری انتهاء نما محسوب میگردد.
لبه با م حد و مرزساختمان وآسمان است و ازنظر بصری بام انتهای نماست.
می بایست در انتخاب مصالح نمای ساختمان در مرحله ی طراحی با در نظر گرفتن عوامل جوی، محل قرار گیری پروژه، کاربری ساختمان، دسترسی به مصالح و هزینه ها نیز توجه لازم را نمود.

طراحی نمای مدرن ساختمان ها

ارسال :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
ارسال درخواست